Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 28-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ook dit verweer van [gedaagde] faalt nu het verstrekken van een uittreksel van de akte en haar titel op zichzelf beschouwd geen voorwaarde is voor de geldigheid van de overdracht (artikel 3:94 lid 3 BW).

De wettelijke rente is van rechtswege verschuldigd wanneer een schuldenaar met de vol-doening van een geldsom in verzuim is (artikel 6:119 BW).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl