Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:06-01-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor een rechtsgeldige overdracht van een recht op naam (tegen een bepaalde persoon) vereist artikel 3:94 BW een door de cedent ondertekende authentieke of onderhandse akte bestemd tot levering van de vorderingen aan de cessionaris en een mededeling van deze cessie aan de debiteur. Voor een geldige levering moet dus aan beide eisen zijn voldaan.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl