Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 4 - erfrecht

InhoudsopgaveTitel 1 Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 8)

Titel 2 Erfopvolging bij versterf (artikelen 9 t/m 12)

Titel 3 Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten (artikelen 13 t/m 41)

Afdeling 1 Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen (artikelen 13 t/m 27)
Afdeling 2 Andere wettelijke rechten (artikelen 28 t/m 41)

Titel 4 Uiterste willen (artikelen 42 t/m 114)
Afdeling 1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen (artikelen 42 t/m 54)
Afdeling 2 Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten (artikelen 55 t/m 62)
Afdeling 3 Legitieme portie (artikelen 63 t/m 92)
Paragraaf 1 Algemene bepalingen (artikelen 63 t/m 64)
Paragraaf 2 De omvang van de legitieme portie (artikelen 65 t/m 78)
Paragraaf 3 Het geldend maken van de legitieme portie (artikelen 79 t/m 92)
Afdeling 4 Vorm van uiterste willen (artikelen 93 t/m 110)
Afdeling 5 Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen (artikelen 111 t/m 114)

Titel 5 Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen (artikelen 115 t/m 181)
Afdeling 1 Erfstellingen (artikelen 115 t/m 116)
Afdeling 2 Legaten (artikelen 117 t/m 129)
Paragraaf 1 Algemene bepalingen (artikelen 117 t/m 125)
Paragraaf 2 Giften en andere handelingen die worden aangemerkt als legaten (artikelen 126 t/m 129)
Afdeling 3 Testamentaire lasten (artikelen 130 t/m 134)
Afdeling 4 Stichtingen (artikel 135)
Afdeling 5 Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde (artikelen 136 t/m 141)
Afdeling 6 Executeurs (artikelen 142 t/m 152)
Afdeling 7 Testamentair bewind (artikelen 153 t/m 181)
Paragraaf 1 Algemene bepalingen (artikelen 153 t/m 156)
Paragraaf 2 De bewindvoerder (artikelen 157 t/m 165)
Paragraaf 3 De gevolgen van het bewind (artikelen 166 t/m 176)
Paragraaf 4 Einde van het bewind (artikelen 177 t/m 181)

Titel 6 Gevolgen van de erfopvolging (artikelen 182 t/m 233)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 182 t/m 189)
Afdeling 2 Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten (artikelen 190 t/m 201)
Afdeling 3 Vereffening van de nalatenschap (artikelen 202 t/m 226)
Afdeling 4 Verdeling van de nalatenschap (artikelen 227 t/m 233)

-

Het burgerlijk wetboek, boek 4, met betrekking tot het erfrecht is voor het laatst geactualiseerd op: 4 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl