Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:07-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De taak van een executeur eindigt op grond van artikel 4: 149 lid 1 sub f van het Burgerlijk Wetboek (BW) door ontslag dat hem door de kantonrechter met ingang van een bepaalde dag wordt verleend op verzoek van -onder meer- een erfgenaam (artikel 4: 149, lid 2 BW). Een dergelijk verzoek dient gebaseerd te zijn op gewichtige redenen.

Ten overvloede wordt nog overwogen dat, indien een nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair aanvaard is door hen een boedelnotaris kan worden aangewezen, en dat op hun verzoek door de rechtbank een vereffenaar kan worden benoemd. Verwezen wordt naar boek 4, titel 6, afdeling 3 BW.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl