Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:13-12-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 4:149 lid 1 aanhef en onder a BW bepaalt dat de taak van een executeur eindigt wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid. In dat geval is de executeur op grond van artikel 4:150 lid 1 BW bevoegd ook het beheer over de goederen van de nalatenschap te beŽindigen, door die ter beschikking van de erfgenamen te stellen. Daarbij volstaat een eenvoudige kennisgeving aan de erfgenamen door de executeur dat hij zijn taak als geŽindigd beschouwt.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl