Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:15-12-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 4:163 BW is de bewindvoerder jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Dit artikel is van toepassing op een op 1 januari 2003 reeds lopend bewind en op een bewind dat gegrond is op een vůůr die datum opgemaakte uiterste wil, behoudens voor zover bepalingen in die uiterste wil ervan afwijken (art. 134 Overgangswet NBW).
Een bewind dat bij een schenking is ingesteld heeft dezelfde rechtsgevolgen als een bij uiterste wilsbeschikking ingesteld bewind (artikel 7:182 BW). Deze regeling is van toepassing op een op 1 januari 2003 reeds lopend bewind, behoudens voor zover bij de instelling van het bewind daarvan afwijkende bepalingen zijn opgenomen (art. 201 Overgangswet NBW).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl