Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:05-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uitgangspunt is op grond van artikel 4:201 lid 1 BW, dat ingevolge artikel 68a Ow NBW onmiddellijke werking heeft, dat een legaat wordt verkregen zonder dat een aanvaarding nodig is; alleen verwerping van een legaat dient volgens lid 3 van dit artikel op ondubbelzinnige wijze te geschieden. Anders dan geÔntimeerde betoogt, staat deze bepaling er niet aan in de weg dat de erflater aan het legaat een verplichting verbindt als waarvan in dit geval sprake is. De aanvaarding van het legaat van rechtswege wordt er niet door aangetast maar aan de uitoefening van het recht wordt een verplichting verbonden.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl