Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:25-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor de beoordeling van dit aspect zoek ik aansluiting bij wettelijke regeling van vergelijkbare hulp aan personen die niet in staat zijn, of door wetsbepaling niet bevoegd zijn, hun belangen zelf waar te nemen.
Een professionele zaakwaarnemer heeft recht op vergoeding voor zijn verrichtingen. Hij heeft voor deze vergoeding retentierecht op goederen van de rechthebbende die hij onder zich heeft. (Artt. 1:200, lid 2, jis 3:290 jo 6: 52 e.v. BW; vgl. T&C).
Een door de kantonrechter benoemde vereffenaar van een nalatenschap heeft recht op loon dat door de kantonrechter wordt bepaald (art 4:206, lid 3, BW). Zijn beloning is een bevoorrechte schuld van de boedel (art. 4:7, lid 1, onder c, jo lid 2. BW).

In dit licht bezien en rekening houdend met het feit dat een professionele bewindvoerder voor zijn werkzaamheden in de loop van het jaar bedrijfsmatig (loon)kosten maakt, die rechtvaardigen dat hij in maandelijkse termijnen zijn loonvordering op het aanwezige banksaldo van rechthebbende verhaalt, acht de kantonrechter een en ander aanvaardbaar.

Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl