Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 4 - erfrecht
artikel 46 - rechtspraak

Onderwerp: DE VRAAG OF DE BEWOORDINGEN VAN HET TESTAMENT DUIDELIJK ZIJN EN ALS VERKLARING VAN DE UITERSTE WIL VAN ERFLAATSTER EEN DUIDELIJKE ZIN HEBBEN

Datum uitspraak: 25-05-2005
Rechtsgebied: Handelszaak
Inhoudsindicatie: In deze zaak gaat het om de vraag of de bewoordingen van het testament duidelijk zijn en als verklaring van de uiterste wil van erflaatster een duidelijke zin hebben. Indien het testament wel duidelijk is, kan er niet door uitlegging van worden afgeweken. Indien het onduidelijk is, zal door uitleg moeten worden onderzocht wat de bedoeling van de erflaatster was. In deze zaak gaat het daarbij om de onduidelijkheid van de formulering als zodanig maar om de onduidelijkheid in het licht van de omstandigheden. Bij de beantwoording van die vraag spelen mede de verhoudingen die de erflaatster bij de beschikking heeft willen regelen een rol en de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In deze zaak gaat het om de vraag of de bewoordingen van het testament duidelijk zijn en als verklaring van de uiterste wil van [C] een duidelijke zin hebben. Indien het testament wel duidelijk is, kan er niet door uitlegging van worden afgeweken en is het onduidelijk zal door uitleg moeten worden onderzocht wat de bedoeling van de erflater was.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl