Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 4 - erfrecht
artikel 46 - rechtspraak

Onderwerp: UITLEG TESTAMENT

Datum uitspraak: 27-05-2009
Rechtsgebied: Handelszaak
Inhoudsindicatie: Partijen verschillen van mening over de omvang van een door erflater vermaakt legaat. Criterium uitleg van een testament ingevuld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Van groot gewicht is de verklaring van de executeur die bij leven van erflater diens vertrouwenspersoon was. Verder is onwaarschijnlijk geoordeeld dat de notaris een testament zou hebben verleden, met een legaat dat vanwege goederenrechtelijke ondeelbaarheid niet kan worden uitgevoerd.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank stelt voorop dat ingevolge artikel 4:46 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bij de uitlegging van een uiterste wilsbeschikking dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen, en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Daarbij geldt dat aan uitleg pas wordt toegekomen wanneer de bewoordingen van een testament onduidelijk zijn.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl