Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 28-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
artikelen 1:445 juncto 1:373 en 1:374 BW een regeling. Die regeling komt erop neer dat de bewindvoerder aan de erfgenamen rekening en verantwoording dient af te leggen, hetgeen geschiedt ten overstaan van de kantonrechter.

De rechtbank overweegt als volgt. Artikel 80, eerste lid BW, bepaalt, voor zover van belang dat de legitimaris ter zake zijn legitieme portie een vordering in geld heeft op de gezamenlijke erfgenamen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl