Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:28-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De procedure ex artikel 5.121 BW leent zich niet voor het verkrijgen van een machtiging om namens een ander in de vergadering van eigenaars te stemmen.

Art. 5:121 BW leent zich niet voor het verkrijgen van een machtiging tot wijziging van de statuten. Een dergelijke machtiging kan worden verzocht op grond van art. 5:140 jo art. 5:139 BW.

Partijen leggen artikel 5.121 BW aan hun verzoeken ten grondslag. Artikel 5:121 BW geeft een rechtsingang aan een appartementseigenaar, in alle gevallen waarin hij medewerking of toestemming van een of meer andere appartementseigenaren of van (organen van) de vve nodig heeft voor:
a. het verrichten van bepaalde handelingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten, of
b. het verrichten van handelingen met betrekking tot het gebruik, beheer en onderhoud van privé-gedeelten.
Daarnaast geeft artikel 5:121 BW een rechtsingang aan de vve of haar organen indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de privégedeelten of de gemeenschappelijke gedeelten, toestemming of medewerking van een of meer appartementseigenaren nodig is.

Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl