Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 26-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge lid 2 van artikel 7:17 BW beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Voorts moet er op grond van artikel 7:18 lid 2 BW van uit worden gegaan dat dit bij aflevering van de auto al niet het geval was, (...).

Of er gevaar voor de verkeersveiligheid is ontstaan, is niet bepalend voor het antwoord op de vraag of sprake is van non-conformiteit. Anders dan Buitenweg Naarden heeft aangevoerd, is immers bij aankoop van een tweedehands auto niet alleen sprake van non-conformiteit indien de gebreken zodanig zijn dat het gebruik van de auto een gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert (vgl. HR 8 juli 2005, LJN AT 3097).

Ingevolge artikel 7:23 BW dient de koper binnen bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt althans redelijkerwijs behoorde te ontdekken dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, de verkoper daarvan in kennis te stellen. Een termijn van twee maanden is volgens de slotzin van lid van artikel 7:23 BW bij consumentenkoop tijdig. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan overigens ook een langere termijn dan twee maanden nog acceptabel zijn.

Ingevolge artikel 6:100 BW dient dit voordeel, voor zover dat redelijk is, verrekend te worden.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl