Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 6 - algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
artikel 100 - rechtspraak

Onderwerp: SCHADE EN VOORDEEL

Datum uitspraak: 24-09-2008
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Onrechtmatige daad. Artikel 6:100 BW. Eventueel voordeel dat eiseres heeft genoten, is geen voordeel dat zijn oorzaak vindt in de door gedaagde gepleegde onrechtmatige daad.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 6:100 BW bepaalt dat indien een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel heeft opgeleverd, dit voordeel, voor zover dit redelijk is, bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening dient te worden gebracht.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl