Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Bij de beantwoording van die vraag geldt als uitgangspunt dat de totstandkoming van een onderhands ofwel buitengerechtelijk akkoord is onderworpen aan de algemene regels van het overeenkomstenrecht en dat een schuldeiser alleen aan het akkoord gebonden kan raken indien hij daartoe toetreedt. Hij kan niet worden gedwongen afstand te doen van zijn vordering. Van het in dit uitgangspunt vervatte beginsel van contractsvrijheid kan slechts in uitzonderingssituaties worden afgeweken. Daarvan kan sprake zijn indien weigering van een dergelijk akkoord zo ongegrond is, dat dit moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid, als handelen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of als onrechtmatig handelen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl