Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 10-08-2010



De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uitgangspunt is dat een partij die zijn wederpartij een aanbod doet dit aanbod kan herroepen voor het wordt aanvaard. Een aanbod is slechts onherroepelijk wanneer het een termijn voor aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt (artikel 6:219 lid 1 BW).

Het hof zal zijn uitspraak voor wat betreft de verklaringen voor recht niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren. De proceskostenveroordeling zal wel uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Nu degene die een veroordeling tot betaling van een geldsom heeft verkregen, vermoed wordt het vereiste belang bij een uitvoerbaarverklaring bij voorraad te hebben (vgl. Hoge Raad 27 februari 1998, NJ 1998, 512),




Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl