Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 04-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv in verbinding met artikel 6:228 BW rust de bewijslast van de feiten die dwaling opleveren, op degene die zich op dwaling beroept.

Van deze hoofdregel kan blijkens het slot van artikel 150 Rv echter worden afgeweken indien dat – voor zover hier van belang – uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl