Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 14-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De enkele omstandigheid dat een zodanig beding is opgenomen in de zogenoemde zwarte lijst van artikel 6:236 BW, is daartoe onvoldoende. Dat artikel is immers niet direct op de onderhavige casus van toepassing, nu geen sprake is van - kort gezegd - een overeenkomst met een consument.

De rechtbank overweegt voorts dat de beantwoording van de hier voorliggende vraag of sprake is van een rechtsgeldig forumkeuzebeding, geen consequenties heeft voor de inhoudelijke beoordeling van de standpunten van partijen in de hoofdzaak. Voor zover de rechtbank in het voorgaande reeds een inhoudelijke beoordeling heeft gegeven van geschilpunten tussen partijen die in de hoofdzaak van belang (kunnen) zijn, brengt het karakter van het incident met zich dat het slechts voorlopige oordelen zijn, waaraan de rechter die heeft te oordelen over de hoofdzaak niet is gebonden (vgl. o.a. HR 30 juni 1989, NJ 1990, 382).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl