Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 18-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG dient de kantonrechter echter, ook zonder een daartoe strekkend verweer, te beoordelen of een beding uit de algemene voorwaarden van eiseres onredelijk bezwarend is, indien (een deel van) de vordering hierop gebaseerd is.

Bij de beoordeling van de vraag of daarvan in het onderhavige geval sprake is, zoekt de kantonrechter aansluiting bij art. 6:237 sub b BW. Bedingen die de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker die voortvloeien uit de overeenkomst, de wet, gewoonte of de redelijkheid en billijkheid wezenlijk beperken, worden volgens dit artikel vermoed onredelijk bezwarend te zijn.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl