Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 12-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor een geslaagd beroep op ontbinding is nodig dat [eiser] in verzuim was. Van verzuim kan alleen sprake zijn indien [eiser] (tijdig) in gebreke is gesteld (ex artikel 6:82 BW) dan wel indien sprake was van een fatale termijn of wanneer [eiser] zelf heeft aangegeven niet te zullen nakomen (zie artikel 6:83 BW).

Schadevergoeding wegens niet-nakoming is alleen aan de orde indien nakoming blijvend onmogelijk is dan wel indien sprake is van verzuim.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl