Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 23-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Daarmee is het ook een boetebeding in de zin van art. 6:91 BW. Bij de beoordeling van het onredelijk bezwarende karakter van het boetebeding is de rechterlijke matigingsbevoegdheid (art. 6:94 BW) een omstandigheid die moet worden meegewogen (HR 24 maart 2006, NJ 2007, 115, Meurs/ Newomij). Van de matigingsbevoegdheid mag pas gebruik worden gemaakt, als het boetebeding in de gegeven omstandigheden leidt tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat (HR 27 april 2007, NJ 2007, 262, Intrahof/Bart Smit).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl