Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
artikel 1 - rechtspraak

Onderwerp: KOOPOVEREENKOMST

Datum uitspraak: 06-08-2008
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Totstandkoming overeenkomst; Haviltex-criteriumDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Tussen partijen is in geschil of tussen hen een koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop door [gedaagde] van de Smart Roadster tot stand is gekomen. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Het antwoord op de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen is afhankelijk van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen hebben afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten afleiden.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl