Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 16-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het maakt hierbij naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen verschil of nu al of niet sprake is geweest van een zogenaamde consumentenverkoop. Immers het in Boek 7 artikel 18 lid 2 verwoorde (bewijs)vermoeden zal [eiseres] hoogstwaarschijnlijk in een bodemzaak niet helpen, omdat de “aard van de afwijking” zoals dat hiervoor door de voorzieningenrechter nader is geduid, zich verzet tegen het van toepassing zijn van dat bewijsvermoeden.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl