Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
artikel 201 - rechtspraak

Onderwerp: OMVANG EN HET GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

Datum uitspraak: 26-02-2009
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Geschil tussen huurder en verhuurder, onder meer over de omvang en het gebruik van het gehuurde. Voldoende aannemelijk is dat huurder slechts één kamer huurt en niet de gehele verdieping. Verhuurder dient hem het rustig huurgenot van die kamer te verschaffen en huurder mag de andere op die verdieping gelegen kamer niet betreden.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het antwoord op de vraag naar de uitleg van de huurovereenkomst dient volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad tot stand te komen niet slechts op basis van de taalkundige uitleg van de betreffende tekst, maar met inachtneming van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Bij deze uitleg dient bovendien rekening te worden gehouden met alle bijzondere omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid met zich brengen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl