Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 25-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Om te beginnen ligt voor de vraag of er sprake is van een zodanig gebrek als bedoeld in artikel 7:204 e.v. BW dat vermindering van de huurprijs ingevolge artikel 7:207 lid 1 BW gerechtvaardigd moet worden geacht.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl