Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 08-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De uitzondering van artikel 7:232 lid 2 BW moet terug-houdend wordt toegepast, aldus HR 8 januari 1999, NJ 1999-495.

Artikel 7:258 BW is van toepassing in-dien de huurovereenkomst meer omvat dan het enkele gebruik van de woonruimte en slechts de hoogte van de prijs en niet die van de huurprijs is vastgesteld.

De vraag is dan ook wat partijen hebben bedoeld. Voor de beantwoording van die vraag komt het, aldus de zogeheten Haviltex-formule, aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de contractsbepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij mede van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl