Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
artikel 272 - rechtspraak

Onderwerp: EEN OPGEZEGDE HUUROVEREENKOMST BLIJFT VAN RECHTSWEGE VAN KRACHT TOT DE RECHTER ONHERROEPELIJK HEEFT BESLIST

Datum uitspraak: 15-05-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Eiser heeft van gedaagde een kamer gehuurd voor zes maanden. Gedaagde heeft eiser de toegang tot de kamer ontzegd en zijn inboedel opgeslagen. Eiser vordert (in conventie) terbeschikkingstelling van de kamer en terugplaatsing van de inboedel. Gedaagde vordert ( in reconventie) ontzegging aan eiser van de toegang tot de kamer en betaling van vier maanden huurschuld. De kantonrechter wijst de vordering in conventie af. Motivering: Hoewel een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet eindigt door het enkele verloop van de huurtijd, kan dit er in het onderhavige geval niet toe leiden dat de huurovereenkomst blijft voortbestaan tot de rechter onherroepelijk heeft beslist op een vordering van de verhuurder om het tijdstip waarop de huurovereenkomst zal eindigen vast te stellen. Gedaagde heeft immers - ondanks schorsing van de zitting om hem in de gelegenheid te stellen de betalingsbewijzen waarover hij stelt te beschikken, op te halen - niet aangetoond de huurpenningen over de laatste vier maanden te hebben betaald. Dit laatste leidt ertoe dat de vordering in reconventie wordt toegewezen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Verder geldt ingevolge artikel 7:272 BW dat een opgezegde huurovereenkomst van rechtswege van kracht blijft tot de rechter onherroepelijk heeft beslist op een vordering van de verhuurder om het tijdstip waarop de huurovereenkomst zal eindigen vast te stellen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl