Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 14-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding aan het einde van de pacht is vereist dat overeenkomstig het derde lid van artikel 7:350 BW voorafgaand en onder opgave van kosten schriftelijk mededeling aan de verpachter is gedaan en hetzij deze zich tegen de voorgenomen verbetering niet heeft verzet hetzij machtiging is verkregen van de rechter.

Bij de bepaling van de waardevermeerdering van het gepachte gaat het erom of het gepachte zoals dat bij aanvang door de verpachter aan de pachter ter beschikking is gesteld bij het einde daarvan een waardevermeerdering heeft ondergaan door de door de pachter aangebrachte verbeteringen. Die waardevermeerdering bepaalt ook de maximale hoogte van de vergoeding, die evenwel wordt verminderd naarmate de pachter de vruchten van de aangebrachte verbeteringen heeft kunnen genieten.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl