Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 7
artikel 7:448

Onderwerp:

Datum uitspraak: 09-02-2010
Rechtsgebied: Handelszaak
Inhoudsindicatie: Informatieplicht arts (art. 7:448 lid 1 bw) niet geschonden; zeldzame complicatie, geen alternatief.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof overweegt het navolgende. De informatieplicht van de arts (art. 7:448 lid 1 BW) strekt ertoe de patiŽnt in staat te stellen goed geÔnformeerd te beslissen of hij al dan niet toestemming voor een behandeling zal geven. Bij de beantwoording van de vraag of deze patiŽnt, als hij goed was voorgelicht, van behandeling zou hebben afgezien, is van belang hoe groot het risico was, hoe de situatie zich zou hebben ontwikkeld zonder behandeling, of er redelijkerwijs minder risicovolle behandelingen waren en wat daarvan de kans op succes was (HR 23 november 2001, NJ 2002, 386).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl