Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 20-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge het bepaalde in artikel 7:46c lid 1 sub f juncto 46c lid 2 sub b BW moet voor het sluiten van de koop op afstand, waaronder begrepen het sluiten van een overeenkomst tot dienstverlening zoals de onderhavige, de mogelijkheid tot ontbinding en de daarvoor geldende vereisten (schriftelijk) zijn meegedeeld. Bij gebreke hiervan bedraagt de ontbindingstermijn volgens artikel 7:46d lid 1 tweede zin BW drie maanden.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl