Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
artikel 610 - rechtspraak

Onderwerp: CRITERIA ARBEIDSOVEREENKOMST

Datum uitspraak: 07-07-2008
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Arbeidsovereenkomst of niet?De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De vraag of tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestond moet worden beantwoord aan de hand van de criteria uit art. 7:610 BW. Deze criteria zijn: de betaling van loon, de verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten en het bestaan van een gezagsverhouding.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl