Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 06-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In het algemeen vindt in een kort geding geen nader onderzoek plaats en moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten beoordeeld worden of de vordering in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft, dat vooruitlopend daarop toewijzing van de vordering in kort geding gerechtvaardigd is.

In veruit de meeste gevallen wordt een concurrentiebeding overeengekomen bij het aangaan van een dienstverband. Een werknemer neemt een dergelijk beding dan veelal op de koop toe omdat hij graag in de vacante baan wil worden benoemd of hij is zich niet bewust van de mogelijke gevolgen daarvan.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl