Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 7:678 BW worden als dringende redenen in de zin van het eerste lid van artikel 7:677 BW beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarbij horen ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in aanmerking te worden genomen, zoals leeftijd en de gevolgen die het ontslag op staande voet voor de werknemer zouden hebben. Ook indien die gevolgen ingrijpend zijn, kunnen na afweging van de persoonlijke omstandigheden de aard en ernst van de verweten gedragingen leiden tot het oordeel dat een onmiddellijke beŽindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl