Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 06-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Wat dat laatste betreft, het begrip onverwijld geeft een werkgever die een ontslag op staande voet overweegt wel enig respijt - bijvoorbeeld voor het horen van de werknemer, voor intern overleg of voor het inwinnen van juridisch advies - maar wel moet er met de nodige voortvarendheid worden gehandeld. Wanneer dat niet gebeurt, is er geen sprake van een rechtsgeldig ontslag op staande voet, ook niet wanneer hetgeen aan de werknemer wordt verweten op zich een dringende reden voor het ontslag oplevert.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl