Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 28-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het antwoord op die vraag is van belang nu op de voet van artikel 7:667 BW een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst slechts regelmatig tussentijds kan worden opgezegd indien voor ieder der partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen.

Als gezegd stelt artikel 7:667 BW aan tussentijdse, regelmatige, opzegging van een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst de eis dat dit recht voor ieder der partijen schriftelijk is overeengekomen.

voor de berekening van de hoogte van de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag gebruik gemaakt kan worden van de kantonrechtersformule die ontwikkeld is voor ontbindingszaken ex artikel 7:685 BW. Inmiddels heeft de Hoge Raad op dit punt in andere zin beslist en het ligt in de eerste plaats op de weg van [eiser] om zich uit te laten over de betekenis van die uitspraken van de Hoge Raad voor de onderhavige vordering, vide onder meer HR 27 november 2009, JAR 2009, 305 (Van de Grijp/Stam) en HR 12 februari 2010 JAR 2010, 72 (Rutten/Breed).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl