Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het beroep op art. 7:752 BW verwerpt het hof, omdat dit alleen van toepassing is indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald.

Ook het beroep op dwaling gaat niet op. De regeling van art. 6:228 BW is voor de aannemingsover-een komst nader uitgewerkt in art. 6:753 BW.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl