Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7a - bijzondere overeenkomsten (vervolg)

InhoudsopgaveVijfde titel A Van koop en verkoop op afbetaling (artikelen 1576 t/m 1576x)
Afdeling 1 Van koop en verkoop op afbetaling in het algemeen (artikelen 1576 t/m 1576g)
Afdeling 2 Van huurkoop (artikelen 1576h t/m 1576x)

Zevende titel Van huur en verhuur Vervallen
(artikelen 1584 t/m 1636b)
Eerste afdeeling Algemeene bepaling Vervallen
(artikelen 1584 t/m 1585)
Tweede afdeeling Van de regelen, welke gemeen zijn aan verhuringen van huizen en van andere zaken Vervallen
(artikelen 1586 t/m 1616)
Derde afdeeling Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur van huizen en huisraad Vervallen
(artikelen 1619 t/m 1623)
Vierde afdeling Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur en verhuur van woonruimte Vervallen
(artikelen 1623a t/m 1623o)
Vijfde afdeling Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur en verhuur van bedrijfsruimte Vervallen
(artikelen 1624 t/m 1636b)
Zevende titel A Vervallen
(artikelen 1637 t/m 1651)
Eerste afdeeling Algemeene bepalingen Vervallen
(artikelen 1637 t/m 1637c)
Tweede afdeeling Van de arbeidsovereenkomst in het algemeen Vervallen
(artikelen 1637d t/m 1637z)
Derde afdeeling Van de verplichtingen des werkgevers Vervallen
(artikelen 1638 t/m 1638oo)
Vierde afdeeling Van de verplichtingen des arbeiders Vervallen
(artikelen 1639a t/m 1639da)
Vijfde afdeeling Van de verschillende wijzen waarop de dienstbetrekking, door arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt Vervallen
(artikelen 1639e t/m 1639x)
Vijfde afdeling A Vervallen
(artikelen 1639aa t/m 1639dd)
Zesde afdeeling Van aanneming van werk Vervallen
(artikelen 1639 t/m 1651)

Negende titel Van maatschap (artikelen 1655 t/m 1688)
Eerste afdeeling Algemeene bepalingen (artikelen 1655 t/m 1660)
Tweede afdeeling Van de verbindtenissen der vennooten onderling (artikelen 1661 t/m 1678)
Derde afdeeling Van de verbindtenissen der vennooten ten aanzien van derden (artikelen 1679 t/m 1682)
Vierde afdeeling Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt (artikelen 1683 t/m 1688)

Elfde titel Vervallen
(artikelen 1703 t/m 1730)
Eerste afdeeling Vervallen
(artikelen 1703 t/m 1712)
Tweede afdeeling Vervallen
(artikelen 1713 t/m 1716)
Derde afdeeling Vervallen
(artikelen 1719 t/m 1724)
Vierde afdeeling Vervallen
(artikelen 1725 t/m 1730)

Dertiende titel Van bruikleening (artikelen 1777 t/m 1790)
Eerste afdeeling Algemeene bepalingen (artikelen 1777 t/m 1780)
Tweede afdeeling Van de verpligtingen van dengenen die iets ter bruikleening ontvangt (artikelen 1781 t/m 1786)
Derde afdeeling Van de verpligtingen van den uitleener (artikelen 1787 t/m 1790)

Veertiende titel Van verbruikleening (artikelen 1791 t/m 1806)
Eerste afdeeling Algemeene bepalingen (artikelen 1791 t/m 1793)
Tweede afdeeling Van de verpligtingen des uitleeners (artikelen 1796 t/m 1799)
Derde afdeeling Van de verpligtingen des leeners (artikelen 1800 t/m 1801)
Vierde afdeeling Van het ter leen geven op interessen (artikelen 1804 t/m 1806)

Vijftiende titel Van gevestigde of altijddurende renten (artikelen 1807 t/m 1810)

Zestiende titel Van kans-overeenkomsten (artikelen 1811 t/m 1828)

Eerste afdeeling Algemeene bepalingen Vervallen
(artikel 1811)
Tweede afdeeling Van de overeenkomst van lijfrenten en derzelver gevolgen Vervallen
(artikelen 1813 t/m 1824)
Derde afdeeling Van spel en weddingschap (artikelen 1825 t/m 1828)

Zeventiende titel Van lastgeving Vervallen
(artikelen 1829 t/m 1856)

Negentiende titel Van dading Vervallen
(artikelen 1889 t/m 1901)

Algemene slotbepaling (artikel 2031)

-

Het burgerlijk wetboek, boek 7a, bijzondere overeenkomsten (vervolg) is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl