Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 24-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De overeenkomst tussen partijen is aan te merken als een huurkoopovereenkomst in de zin van artikel 7A:1576h BW. Op grond van artikel 7A:1576l lid 1 BW zijn op huurkoopovereenkomsten de bepalingen inzake consumentenkoop van boek 7, titel 1, eerste tot en met derde afdeling BW van toepassing. Ingevolge lid 2 van artikel 1576l BW werkt vervreemding door de verkoper van de in huurkoop afgeleverde zaak niet ten nadele van de huurkoper.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl