Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 15-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In artikel 8:1002 BW is bepaald dat het in afdeling 1 omtrent aanvaring bepaalde eveneens toepassing vindt indien schade door een binnenschip is veroorzaakt zonder dat een aanvaring plaatshad. Als aanvaring heeft te gelden het veroorzaken van schade door een oorzaak aan boord van een schip.

In artikel 8:1004, lid 1, BW is bepaald, dat verplichting tot schadevergoeding op grond van afdeling 1 slechts bestaat indien de schade is veroorzaakt door schuld. Bij de uitlegging van het begrip ‘schuld van een schip’ moet worden vooropgesteld dat volgens dit artikel geen wettelijk vermoeden van schuld bestaat. Op de eigenaar van een schip rust niet in het algemeen een risicoaansprakelijkheid met betrekking tot door of met het schip toegebrachte schade.

De Hoge Raad heeft in HR 30 november 2001, NJ 2002,143: Casuele/ De Toekomst, het begrip ‘schuld van een schip’ in artikel 8:1004 BW uitgelegd. De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat sprake is van ‘schuld van een schip’ indien de schade het gevolg is van:
(a) een fout van een persoon voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is volgens de artikelen 6:169-6:171 BW;
(b) een fout van een persoon of van personen die ten behoeve van het schip of van de lading arbeid verricht/verrichten of heeft/hebben verricht, begaan in de uitoefening van hun werkzaamheden;
(c) de verwezenlijking van een bijzonder gevaar voor personen of zaken dat in het leven is geroepen doordat het schip niet voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mocht stellen.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl