Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 1 - rechtspraak

Onderwerp: VOORWAARDEN FAILLISSEMENT

Datum uitspraak: 10-11-2006
Rechtsgebied: Faillissement
Inhoudsindicatie: De rechtbank overweegt als volgt. Voor het oordeel dat een schuldenaar in staat van faillissement dient te worden verklaard is de pluraliteit van schuldeisers een noodzakelijke doch geen voldoende voorwaarde. Nodig is immers eveneens dat vast komt te staan dat de schuldenaar verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Verzoekster heeft de vordering van aanvraagster van het faillissement deugdelijk betwist. Deze betwisting staat echter in beginsel de faillietverklaring niet in de weg. Vast staat dus wel dat sprake is van pluraliteit van schuldeisers, maar nu verzoekster voor het bedrag van de vordering van aanvraagster van het faillissement zekerheid heeft gesteld door dit bedrag over te maken op de derdenrekening van haar procureur, kan dit, gelet op het feit dat verzoekster geen enkele andere opeisbare vordering onbetaald laat, niet leiden tot het oordeel dat zij in de toestand van te hebben opgehouden te betalen verkeert.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor het oordeel dat een schuldenaar in staat van faillissement dient te worden verklaard is de pluraliteit van schuldeisers een noodzakelijke doch geen voldoende voorwaarde. Nodig is immers eveneens dat vast komt te staan dat de schuldenaar verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl