Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 1 - rechtspraak

Onderwerp: VOORWAARDEN FAILLISSEMENT

Datum uitspraak: 11-07-2007
Rechtsgebied: Faillissement
Inhoudsindicatie: Twee schuldeisers verzoeken het faillissement van verweerster. Geen sprake van pluraliteit van schuldeisers. Geen sprake van onbetaald laten in de zin van de Faillissementswet nu verweerster aan één van de verzoekers betaling heeft aangeboden en voor het volledige bedrag zekerheid heeft gesteld. Daaruit volgt geen redelijk belang van deze verzoeker nu zijn vordering geheel door verweerster kan worden voldaan.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Er is geen sprake van pluraliteit van schuldeisers nu verweerster slechts de vordering van de Gemeente [X.] onbetaald laat. Van het "onbetaald laten" in de zin der Wet van de vordering van aanvrager [Y.] geen sprake, nu verweerster betaling heeft aangeboden en voor het volledige bedrag zekerheid heeft gesteld. Daaruit volgt tevens dat [Y.] geen redelijk belang heeft bij de aanvraag van het faillissement van verweerster nu zijn vordering geheel door verweerster kan worden voldaan. Daarnaast is niet summierlijk gebleken van het bestaan van feiten of omstandigheden welke aantonen dat verweerster in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen (...) zodat het verzoek tot faillietverklaring dient te worden afgewezen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl