Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 16-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Dat volgt uit art. 25, lid 2, Fw. Indien een vordering door de gefailleerde ingesteld tot een veroordeling van de gefailleerde leidt, heeft die veroordeling tegenover de failliete boedel geen rechtskracht, maar wel tegenover de gefailleerde.

Anderzijds wordt volgens vaste rechtspraak de failliet/saniet niet-ontvankelijk verklaard, wanneer de gedaagde partij zich op art. 25 Fw. beroept. De motivering daarvoor is dat procederen door de failliet/saniet in strijd is met het stelsel van de Faillissementswet en dat de gedaagde partij die inbreuk op dat stelsel niet behoeft te dulden. In dit geval echter is er reden om een uitzondering te maken.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl