Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 27-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 287b Fw strekt tot het van toepassing verklaren van artikel 305 Fw. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de tenuitvoerlegging van een uitgesproken vonnis tot ontruiming van de woonruimte wegens een tekortkoming in de nakoming van een financiŽle verplichting voortvloeiend uit de huurovereenkomst door de rechtbank kan worden opgeschort. Hieruit volgt dat artikel 305 Fw slechts bescherming kan bieden in geval van ontruiming wegens het niet-betalen van de huurpenningen en niet kan worden ingeroepen om ontruiming wegens het niet-nakomen van andere (niet-financiŽle) verplichtingen of voorwaarden te voorkomen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl