Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 26-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 288, tweede lid, aanhef en onder d Fw bepaalt dat een verzoek wordt afgewezen indien minder dan tien jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, ten aanzien van de schuldenaar de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest, tenzij deze toepassing is beŽindigd op grond van artikel 350, derde lid, onder a of b Fw of op grond van artikel 350, derde lid, onder d Fw, om redenen die de schuldenaar niet waren toe te rekenen.

Naar de letter valt de wijze waarop de eerdere schuldsaneringsregeling van verzoekster tot een einde is gekomen, niet onder de in artikel 288 lid 2 aanhef en onder d Fw genoemde uitzonderingsgronden. Een beŽindiging op grond van artikel 352 lid 1 Fw wordt daarin immers niet genoemd.

De rechtbank ziet echter aanleiding om ťťn van die uitzonderingsgronden, te weten dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling is beŽindigd "op grond van artikel 350, derde lid, onder d, om redenen die de schuldenaar niet waren toe te rekenen" analoog toe te passen.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl