Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 39

Onderwerp:

Datum uitspraak: 11-02-2010
Rechtsgebied: Faillissement
Inhoudsindicatie: Aansprakelijkheid boedel wegens faillissement huurder. Art. 7:266 BW, 39 FWDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof overweegt als volgt. De boedel is voor verbintenissen van de gefailleerde [gefailleerde] die na de faillietverklaring zijn ontstaan in beginsel niet aansprakelijk tenzij de boedel daardoor is gebaat. Die uitzondering is in dit geval niet gesteld of gebleken. Nu de gefailleerde [gefailleerde] huurder was, geldt inzake de huurovereenkomst ingevolge artikel 39 lid 1 Fw dat de huur tussentijds kon worden beŽindigd en dat de huurschuld van de dag der faillietverklaring af boedelschuld is. De na het eindigen van de huurovereenkomst op de gefailleerde [gefailleerde] als voormalig huurder rustende ontruimingsverplichting was geen verplichting van de curator, omdat de curator niet buiten de in de wet aangewezen gevallen in de verplichtingen van de gefailleerde [gefailleerde] treedt (HR 9 juni 2006 NJ 2007, 21).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl