Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 23-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 3a Faillissementswet wordt – indien er sprake is van samenloop – een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling vóór een verzoek tot faillietverklaring behandeld, daar het uitgangspunt is dat een faillissement van een natuurlijk persoon zo veel mogelijk voorkomen moet worden. De behandeling van het faillissementsverzoek wordt dan geschorst.

Een schuldhulptraject kan immers een weg zijn naar een verzoekschrift op grond van artikel 285 Faillissementswet, maar is niet gelijk te stellen met het eerder genoemde verzoekschrift.

Dit is echter volgens de Hoge Raad een onjuiste gedachtegang. In HR 18 februari 2002, NJ 2000, 296 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er geen grond is om artikel 3a lid 2 Faillissementswet – waarin wordt gesteld dat het faillissement wordt geschorst om eerst het schuldsaneringsverzoek te behandelen – zo uit te leggen, dat deze bepaling tevens van toepassing is in het geval dat het verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling eerst is ingediend hangende het door de verzoeker,

tegen zijn faillietverklaring ingediende hoger beroep.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl