Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 3a

Onderwerp:

Datum uitspraak: 12-01-2010
Rechtsgebied: Faillissement
Inhoudsindicatie: Verhouding verzoek tot faillietverklaring en aanvraag schuldsaneringsverzoek (WSNP). Bekendheid verweerder met procedure indienen schuldsaneringsverzoek. Geen concreet schuldsaneringsverzoek ten tijde van de behandeling van het faillissementsrekest. Artikel 3a Faillissementswet.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Verweerder heeft géén verzoekschrift ingediend doch ter zitting slechts aangekondigd stappen te hebben gezet in die richting. Aldus vindt de regeling van artikel 3a van de Faillissementswet (met als doel opschorting van de behandeling van de faillissementsaanvragen) geen toepassing. Weliswaar is het onder omstandigheden denkbaar dat alsnog terzake een termijn wordt gegund om een verzoekschrift in te dienen (Hof 's-Gravenhage 27 maart 2007, NJF 07, 249) doch van deze omstandigheden is niet gebleken, integendeel, verweerder moet genoegzaam geacht worden bekend te zijn geweest met de gang van zaken.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl