Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 16-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 67, eerste lid, Fw is gedurende vijf dagen hoger beroep op de rechtbank mogelijk.
De beroepstermijn neemt een aanvang op de dag na die waarop de rechter-commissaris zijn beschikking heeft gegeven.


Ten aanzien van het initiŽle verzoek aan de rechter-commissaris ex artikel 69 Fw is de rechtbank met de curator van oordeel dat dit verzoek, conform het eerste lid van dit wetsartikel, uitsluitend kan worden ingesteld door (een) schuldeiser(s), de commissie uit hun midden benoemd en de gefailleerde, hetgeen moet worden gezien als een limitatieve opsomming (vergelijk ook HR 10 mei 1985, NJ 1985, 791 m. nt. G, LJN AG5015).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl