Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 8

LJN: BJ6208, Rechtbank Utrecht , 09/455 F

Datum uitspraak: 13-08-2009
Rechtsgebied: Faillissement
Inhoudsindicatie: Verzet faillissement werkgever, arbeidsovereenkomst, schuldeiser.

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT
Sector handels- en familierecht

zaaknummer: 09/455 F

vonnis van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken op het verzet in het faillissement van:

de buitenlandse vennoot: Private limited company DREAMDAY ENTERPRISES LIMITED, tevens handelend onder de naam: WERYOU, feitelijk gevestigd te Boerenzwaluw 31, 3956 RX Leersum, correspondentieadres Burg. Feithplantsoen 11, 3956 HL Leersum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, dossiernummer 30241282, procesadvocaat: mr. S.X.J. Zuidema.

Het verloop van de procedure
De heer [X] heeft op 29 juni 2009 een verzoekschrift tot faillietverklaring van de schuldenares bij deze rechtbank ingediend.

De behandeling van het verzoekschrift heeft op 21 juli 2009 plaatsgevonden. De schuldenares is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Deze rechtbank heeft de schuldenares bij vonnis van 21 juli 2009 in staat van faillissement verklaard.

De schuldenares is bij hun verzoekschrift, dat op 4 augustus 2009 per post van hun raadsheer bij deze rechtbank is ingekomen, tegen het faillissementsvonnis van 21 juli 2009 in verzet gegaan.

De behandeling van het verzet heeft ter terechtzitting van 11 augustus 2009 van deze rechtbank plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig: de heer [bestuurder], bestuurder, mr. R.W.J.L. Loonen advocaat, mr. D.D. Senders, de curator in plaats van mr. Jonkers, de heer [X] aanvrager van het faillissement en mr. Van Gessel, advocaat van aanvrager van het faillissement DREAMDAY ENTERPRISES LIMITED.

De ontvankelijkheid
De schuldenares heeft op grond van artikel 8, tweede lid, Fw gedurende veertien dagen recht van verzet. Nu de schuldenares binnen deze termijn tegen het vonnis van 21 juli 2009 in verzet is gekomen, is zij in haar verzet ontvankelijk.

De beoordeling van het verzet
De schuldenares voert aan dat het faillissement nooit had mogen worden uitgesproken nu de heer [X] geen enkele rechtsverhouding had met de schuldenares. De schuldenares verklaart dat de heer [X] in dienst was van de onderneming Dreamday Groningen Ltd of bij Weryou Veendam (handelsnaam van Dreamday Stadskanaal Ltd). Om haar argument te onderbouwen is er een arbeidsovereenkomst overgelegd tussen de heer [X] en Weryou Veendam. Nu er geen arbeidsovereenkomst was tussen de heer [X] en Dreamday Enterprises Ltd. was de heer [X] volgens de schuldenares geen schuldeiser en had daarom niet- ontvankelijk in zijn faillissementsverzoek moeten worden verklaard.

De heer [X] heeft erkend dat er op 12 januari 2009 een arbeidsovereenkomst met Weryou Veendam is gesloten. Aangezien Weryou Veendam geen bestaande handelsnaam was en hij de eerste werknemer was, werden alle beslissingen genomen door Dreamday Enterprises Ltd.. Ook werd zijn salaris door Dreamday Enterprises Ltd. betaald. De heer [X] geeft aan dat nu Weryou Veendam geen bestaande handelsnaam was en hij werd betaald door Dreamday Enterprises Ltd. hij van mening is dat hij met Dreamday Enterprises Ltd. een dienstverband heeft en derhalve als schuldeiser kan worden aangemerkt en op grond daarvan een faillissementsverzoek kon indienen.

De rechtbank oordeelt hieromtrent als volgt.
Op 12 januari 2009 heeft de heer [X] een arbeidsovereenkomst gesloten met Weryou Veendam, vertegenwoordigt door de heer [bestuurder], bestuurder van Dreamday Enterprisese Ltd.. In de arbeidsovereenkomst is geen rechtspersoon opgenomen. Op 29 juni 2009 heeft de heer [X] zijn faillissementsverzoek ingediend. Volgens een uitreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de handelsnaam Weryou Veendam per 30 juni 2009 is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel. Nu het faillissementsverzoek op 29 juni 2009 is ingediend kon de heer [X] geen weet hebben van het feit dat Weryou Veendam een handelsnaam van Dreamday Stadskanaal Ltd. was.
In de arbeidsovereenkomst van de heer [X], die meer dan een half jaar eerder was gesloten, werd een op dat moment niet ingeschreven handelsnaam gebruikt. Voorts wordt er niet verwezen naar een ingeschreven rechtspersoon, alle beslissingen werden genomen door Dreamday Enterprises Ltd. en [X] ontving zijn loon van Dreamday Enterprises. Naar het oordeel van de rechtbank kon de heer [X], naar aanleiding van het voorgaande, er van uitgaan dat Dreamday Enterprises Ltd. zijn werkgever was. Dit leidt tot de conclusie dat de heer [X] kan worden aangemerkt als een schuldeiser van Dreamday Enterprises Ltd. en daardoor ex artikel 1 Fw rechtmatig een faillissementsverzoek kon indienen.

Beslissing
De rechtbank:
verklaart het verzet tegen de faillietverklaring van de schuldenares ongegrond.

Dit vonnis is gewezen door mr. T. Pavicevic en in het openbaar uitgesproken op 13 augustus 2009.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl