Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 19-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het faillissement van een vennootschap onder firma en dat van haar vennoten is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met andere woorden als een vennootschap onder firma failliet gaat, gaan ook de vennoten failliet. Artikel 8 lid 2 Fw. beoogt verzet door een niet gehoorde vennoot mogelijk te maken. Dit verzet zou zinledig zijn indien alsdan in verzet niet tevens geoordeeld zou kunnen worden over de vraag of de vennootschap onder firma verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen.
Een redelijke uitleg van artikel 8 lid 2 Fw. brengt immers met zich dat in de situatie
de vennootschap onder firma op het verzoek tot faillietverklaring middels de andere
vennoot is gehoord (waarmee voor de vennootschap onder firma op grond van artikel 8 lid 1 Fw. de weg openstaat van hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring) de beoordeling van de vraag of de vennootschap onder firma in de toestand verkeert te hebben opgehouden te betalen ůůk ter beoordeling voor moet liggen in de verzetprocedure.
In het specifieke geval dat de niet gehoorde vennoot in verzet gaat, brengt dit met zich mee dat deze vennoot, zoals in deze is gebeurd, ook namens de vennootschap onder firma verzet moet kunnen aantekenen. De vennootschap is derhalve ook ontvankelijk in dit verzet.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl